Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 11 września 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
395 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk nr 3788).

Poseł Zofia Czernow:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, druk nr 3788.

    Projekt ustawy wprowadza nowy mechanizm zapewniający ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej. Podwójne opodatkowanie zysków w różnych państwach ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą w skali międzynarodowej i prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Brak jednolitości procedur rozstrzygania sporów, w tym na poziomie unijnym, w kontekście postępującej globalizacji jest zjawiskiem niekorzystnym. Nowy mechanizm zapewniający ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów w tym zakresie jest ujęty w dyrektywie Rady z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Dyrektywa obliguje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów niezbędnych do jej wykonania.

    Ponadto projekt ustawy porządkuje istniejące już procedury dotyczące podwójnego opodatkowania w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych i postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - poprzez skupienie ich w jednym akcie prawnym, co wpłynie na ich przejrzystość i ułatwi możliwość wyboru zastosowania określonego środka. Przepisy projektu przenoszą także do procedowanej ustawy dotychczasowe regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych zawarte w Ordynacji podatkowej, a ponadto rozszerzają regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych, wprowadzając możliwość rozpoczęcia postępowania w tej sprawie przez podmiot zagraniczny planujący realizację inwestycji w Polsce.

    Procedura zawierania uprzednich porozumień cenowych jest powszechnie dostępna w wielu krajach należących do Unii Europejskiej i OECD, a także w krajach nienależących do tych organizacji. W uzasadnieniu wskazuje się osłaszereg korzyści wynikających z wprowadzenia możliwości zawierania uprzednich porozumień cenowych, w tym przede wszystkim możliwość uzgodnienia ich warunków w ramach współpracy pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym.

    Problematyka dotycząca zarówno podwójnego opodatkowania zysków, jak i uprzednich porozumień cenowych wymaga regulacji. Jest to ważny problem, dlatego ten projekt winien być procedowany, ale w normalnych warunkach pracy Sejmu. Konieczny jest bowiem czas na szczegółową analizę projektu, który liczy 125 artykułów i jest bardzo skomplikowany, napisany trudnym językiem, a przecież ma służyć przedsiębiorcom i organom podatkowym i musi być jasny i zrozumiały. Dziś, na ostatnim posiedzeniu przed wyborami, jest pierwsze czytanie. Co dalej? Kiedy praca w komisjach? Czy będzie czas na rzeczową i spokojną analizę, jaka jest niezbędna, aby uchwalić dobrą ustawę?

    To poważne wątpliwości, niemniej jednak jako klub uważamy, że projekt ustawy jest potrzebny i powinien być procedowany. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
388
Liczba głosów: 16
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.