Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jerzy Paul - Wystąpienie z dnia 15 października 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1687 wyświetleń
0

Stenogram

54. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3828 i 3834).

Poseł Jerzy Paul:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt złożyć oświadczenie w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie tworzenia tzw. korytarzy życia oraz jazdy na tzw. suwak.

    Projekt zakłada zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. od 2 do 4, informując: na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierowca pojazdu, który porusza się lewym pasem ruchu, zobowiązany jest do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa. Analogicznie kierujący pojazdem na prawym pasie ruchu zobowiązany jest do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi. Tym samym w wolnej przestrzeni pomiędzy nimi tworzy się tzw. korytarz życia. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest zobowiązany usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszającymi się po pozostałych pasach ruchu zobowiązani są usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu. Korzystać z korytarza życia mogą tylko i wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejechaniu pojazdu uprzywilejowanego. Przepisu w ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

    Ponadto art. 22 ust. 4 mówi, że kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. Ponadto w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości jazdy na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jadącemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującemu się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, po którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

    W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, w którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszającym się tym pasem ruchu jest zobowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić naprzemienną zmianę pasa ruchu po obu stronach.

    Proponowane zmiany uzupełniają dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Wprowadzą one przepisy precyzyjnie określające wymagania wobec kierujących pojazdami we wspomnianych wyżej przypadkach, zapewnią większe bezpieczeństwo i możliwość dotarcia pomocy do miejsc i zdarzeń drogowych w jak najkrótszym czasie nie powodując dodatkowego zagrożenia na drodze, zwiększą szansę na przeżycie lub na mniejszy uszczerbek na zdrowiu ofiar takiego zdarzenia, ułatwią także przejazd innych pojazdów uprzywilejowanych.

    Należy podkreślić, że kraje członkowskie, m.in. takie jak Austria, Chorwacja, Cypr, Dania czy Grecja, przyjęły przepisy prawne zobowiązujące kierowców we wspomnianych wyżej sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu, a za brak ich przestrzegania, a także utrudnienia oraz niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie takiego korytarza wprowadziły surowe sankcje karne. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, takie jak: Austria, Belgia, Czechy, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja i Słowenia przyjęły przepisy prawne zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w postaci zastosowania metody zmiany pasa ruchu na tzw. suwak.

    Należy zauważyć, że badania postaw i opinii społecznych względem bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazały, iż znaczna większość Polaków zdecydowanie popiera wprowadzenie do stosowania na drogach tzw. korytarzy życia i stosowanie metody jazdy na tzw. suwak.

    Podsumowując, zaproponowane zmiany są zasadne i w pełni spełniają oczekiwania społeczeństwa. W związku z powyższym posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniują projekt zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie art. 9 i art. 22. Złożony projekt (Dzwonek) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze z pewnością jednomyślnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.3
Pozycja w rankingu:
288
Liczba głosów: 71
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.