Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 15 października 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1089 wyświetleń
2

Stenogram

39. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3789 i 3835).

Poseł Sprawozdawca Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii pragnę przedłożyć sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Projektowana ustawa powstała na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2017 r.

    W stosunku do przyjętych założeń projekt został rozszerzony o wprowadzenie weryfikacji danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL, w przypadku gdy rejestr publiczny działa przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarza dane osób fizycznych posiadających numer PESEL.

    Dodatkowo, w szczególności w związku z uwagami zgłoszonymi w ramach uzgodnień międzyresortowych, projektem ustawy zmieniane są nieobjęte zakresem założeń następujące ustawy: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. W założeniach przewidziano dokonanie zmian dotyczących wprowadzenia rejestru dokumentów paszportowych. Odstąpiono w projektowanej regulacji od wprowadzenia rejestru dokumentów paszportowych ze względu na fakt, iż wymaga on kompleksowej, odrębnej regulacji. Co jest ważne do podkreślenia, projektowane zmiany w ustawie nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

    Komisja pozytywnie opiniuje procedowane zmiany. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
185
Liczba głosów: 84
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.