Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Mariusz Trepka, Anna Milczanowska, Jarosław Zieliński - pytanie z 16 października 2019 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Mariusz Trepka, Anna Milczanowska, Jarosław Zieliński - PiS
w sprawie informacji MSWiA dotyczącej tego, ile jednostek OSP w kraju, w szczególności w województwie śląskim i łódzkim, otrzymało dofinansowanie na zakup samochodów oraz na inne potrzeby w latach 2011-2015, a ile w latach 2016-2019

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2098 wyświetleń
1

Stenogram

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mariusz Trepka:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że przeznaczył 82 mln zł na wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nie da się przecenić roli, jaką jednostki OSP pełnią każdego dnia na rzecz mieszkańców swojego regionu. Nasi przeciwnicy mówili, że przekazywanie dotacji za pośrednictwem komendanta Państwowej Straży Pożarnej pomniejszy środki na dofinansowanie dla jednostek OSP. A jednak jest inaczej. Te środki wcześniej były rozdysponowywane w różny sposób. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nie wiedział, do których jednostek OSP trafiają, więc do jednych trafiały kilkukrotnie, do innych - wcale. Teraz komendant główny, mając wszystkie środki, może je równomiernie rozkładać. Z tym że równomiernie nie znaczy po równo, ale w zależności od potrzeb.

    Szanowny Panie Ministrze! Proszę o informację, ile jednostek OSP w kraju, a także w województwie śląskim, otrzymało dofinansowania w latach 2011-2015 na zakup samochodów oraz na inne potrzeby, a ile - w latach 2016-2019. Proszę również o porównanie, ile jednostek OSP otrzymało dofinansowanie za rządów PiS, a ile - za czasów naszych poprzedników. Dziękuję.

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Dziękuję za te opinie wyrażone w pytaniu. Rzeczywiście jednostki ochotniczych straży pożarnych spełniają bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości czyni od 4 lat wszystko, żeby wzmocnić ich potencjał. Mało tego, decyzje z tego roku - przyznanie 82 mln zł na działalność, którą te jednostki prowadzą, ale na działalność niebędącą stricte działalnością ratowniczo-gaśniczą - są dowodem docenienia działalności społecznej, jaką te jednostki realizują. Dziękuję, że pan to zauważył.

    Ale chciałbym się skupić na liczbach, bo rzeczywiście pytanie dotyczy konkretów, kwot i samochodów zakupionych. Pozwolę więc sobie przejść do tych danych.

    W 2015 r. - to ostatni rok rządów naszych poprzedników - do jednostek OSP przekazano kwotę 105,5 mln zł, w tym dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - 73 mln zł, a dla jednostek OSP niewłączonych do tego systemu - 32,5 mln zł. Nieznana jest przy tym kwota przekazana do jednostek OSP, kwota środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, bo wówczas przekazywał je Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Takiej informacji za 2015 r., pomimo trzykrotnego wystąpienia ze strony komendanta głównego o te dane, komendant główny, a więc przez to i resort spraw wewnętrznych, nie otrzymał.

    W 2016 r. do jednostek OSP przekazano kwotę 109 mln zł, w tym dla jednostek OSP włączonych do KSRG - 73 mln zł, a dla jednostek niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - 36 mln zł. Tutaj chcę zauważyć, że dla tych jednostek już w tym pierwszym budżecie z czasów naszych rządów podwyższyliśmy kwotę o 2,5 mln zł, chociaż w projekcie budżetu na 2016 r. przygotowanym przez koalicję PO-PSL kwota była o 2,5 mln mniejsza i była zaprojektowana na poziomie 2015 r. Już w pierwszym roku, jeszcze nie mając większej możliwości działania, zwiększyliśmy to o 2,5 mln zł. Dodatkowo dla jednostek OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano kwotę 27,1 mln zł. W sumie w 2016 r. przekazano do jednostek OSP 136,1 mln zł.

    W 2017 r. do jednostek OSP przekazano już kwotę 127 mln zł z ustawy modernizacyjnej, w tym dla jednostek OSP włączonych do KSRG - 81,11 mln zł, a dla jednostek OSP niewłączonych do tego systemu - 43 mln zł.

    Dodatkowo ze środków finansowych będących w dyspozycji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazano OSP 3 mln zł. Również dodatkowo przekazano tym jednostkom OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 32,6 mln zł. W sumie w 2017 r. przekazano jednostkom OSP 162,6 mln zł. Widać tutaj progres, widać z każdym rokiem wzrost środków. Przekazuję dokładne dane, żeby można było to porównać i wyliczyć, także wzrost procentowy. W roku 2018 w ramach ustawy modernizacyjnej jednostkom OSP przekazano kwotę 125,35 mln zł, w tym jednostkom włączonym do KSRG - 83,95 mln zł, a jednostkom OSP, które nie są włączone do tego systemu - 41,4 mln zł. W ramach poprawek poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości, to jest dodatkowa kwota, jednostkom OSP przekazano 10 mln zł. Z dotacji MSWiA na młodzieżowe obozy pożarnicze przekazano 2 mln zł. Z Funduszu Sprawiedliwości, to też była nowa forma, nowe źródło dotacji dla jednostek OSP, przekazano poprzez samorządy w 2018 r. kwotę 103 mln zł. 7 mln zł przekazano ze środków finansowych będących w dyspozycji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo tym jednostkom OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano kwotę 99 mln zł. W sumie w 2018 r. jednostki OSP otrzymały 336,35 mln zł. W 2019 r. jednostkom OSP przekazano kwotę 125,35 mln zł w ramach ustawy modernizacyjnej, w tym jednostkom OSP włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 83,95 mln zł, a jednostkom OSP, które nie są włączone do KSRG - 41,4 mln zł. Dodatkowo z dotacji MSWiA przekazano na młodzieżowe obozy pożarnicze 3,1 mln zł. Przekazano także kwotę 82 mln zł, to jest ta nowa kwota, o której mówiliśmy w tym roku, na działania społeczne mające wpływ na działalność ratowniczo-gaśniczą, które nie są stricte tymi działaniami po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oraz 24 mln zł będące w dyspozycji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo jednostkom OSP z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, także z wojewódzkich funduszy, bo to jest łączna kwota, przekazano 130 275 tys. zł. W sumie w 2019 r. jednostki OSP otrzymały 364 725 tys. zł w ciągu roku. W sumie w latach 2016-2019 jednostkom OSP przekazano kwotę 999 775 tys. zł. (Dzwonek)

    Chciałbym dokończyć, pani marszałek.

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Nie, panie ministrze, za moment. Proszę poczekać.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Po pytaniu dodatkowym, tak?

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mariusz Trepka:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu strażaków ochotników. Widać, że te kwoty, które pan minister nam tu przytoczył, wzrastają w stosunku do poprzednich lat. Chciałbym jeszcze dopytać o województwa śląskie i łódzkie. Jak to wyglądało w latach poprzednich i jak jest obecnie? Dziękuję.

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Dziękuję bardzo.

    Panie pośle, właśnie mam to przygotowane. W tej sytuacji dokończę, jeżeli chodzi o te dane, bo wiem, że to też jest oczekiwane. Powtórzę jeszcze raz, że w latach 2016-2019 przekazano jednostkom OSP kwotę prawie 1 mld zł, bo 999 770 tys. zł. To są 4 lata. Obecny rok jest jeszcze w trakcie realizacji. Chodzi o kwoty przyznane. W sumie w ciągu 5 poprzednich lat, tj. w latach 2011-2015, jednostki OSP otrzymały 510 100 tys. zł. Prawie połowę tego przez 5 lat, co teraz przez 4 lata. Jest podwójny wzrost. Więcej, bo czas jest krótszy.

    W latach 2011-2015, a więc w ciągu 5 lat, zakupiono 961 samochodów ratowniczych dla jednostek OSP, z czego 80 pojazdów dla województwa śląskiego i 46 dla województwa łódzkiego. W latach 2016-2019, a więc w ciągu tych 4 lat, czwarty rok jest realizacji, jeszcze raz to powtórzę, zakupiono 1417 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Wtedy 961 w ciągu 5 lat, a potem 1417 w ciągu 4 lat. W rozbiciu na lata w 2016 r. zakupiono 202 samochody, w 2017 r. - 350 samochodów, w 2018 r. - 375. W 2019 r., to jest absolutny rekord rekordów, zakupiono 490 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z czego 141 pojazdów dla województwa śląskiego oraz 134 dla województwa łódzkiego.

    Ponadto w latach 2016-2019 zostało zakupionych 609 samochodów ratowniczych z innych źródeł finansowych niż te, które składały się na montaż finansowy w przypadku zakupu tych poprzednio wymienionych. Chodzi o środki samorządowe, środki Lasów Państwowych, środki własne jednostek OSP i firm prywatnych. W sumie w latach 2016-2019 zakupiono, dołączając samochody zakupione z tych innych źródeł niż ten typowy montaż finansowy - można powiedzieć, że chodzi o klasyczny montaż finansowy, jaki zawsze komponujemy - 2026 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Ze środków tej nowej dotacji, chodzi o 82 mln zł, dzięki tej dokonanej niedawno zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej w województwie łódzkim skorzystało 907 jednostek OSP, a w województwie śląskim - 1329 jednostek OSP. Dodam, że w skali kraju wszystkie jednostki OSP, które w dwóch transzach, w dwóch turach złożyły wnioski, a jednostek jest 16 013 (Dzwonek) - nie wszystkie złożyły, bo nie wszystkie spełniają warunki formalne, nie wszystkie mają wpis do KRS-u - ale wszystkie, które złożyły, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości. I to jest historycznie bardzo ważna sytuacja to nowe wsparcie dla jednostek OSP. Jednostki OSP na pewno z tego dobrze skorzystają. Już korzystają i się z tego cieszą. A my się cieszymy, że możemy je wspierać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.