Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Paweł Suski, Cezary Grabarczyk, Rafał Weber - pytanie z 16 października 2019 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Paweł Suski i Cezary Grabarczyk - PO-KO, Rafał Weber - PiS
w sprawie opóźnień w budowie obwodnic miast w Polsce w kontekście zapowiadanego nowego programu budowy stu obwodnic

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2061 wyświetleń
0

Stenogram

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Cezary Grabarczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejsze obrady tak jak i wczorajsze nie powinny już się odbywać. Zostały złamane wieloletnia tradycja i wieloletni zwyczaj konstytucyjny, iż Sejm w starym składzie nie obraduje po wyborach. Dlaczego? Dlatego że na sali zasiadają parlamentarzyści, którzy nie zostali obdarzeni zaufaniem na nową kadencję. To, że złamaliście ten zwyczaj, będzie zapamiętane.

    A teraz do rzeczy. Panie ministrze, to jest argument potwierdzający tezę, którą przed chwilą wypowiedziałem. Chcieliśmy zapytać o waszą obietnicę budowy 100 obwodnic w kontekście programu wyborczego, bo ważne w tych wyborach było słowo: wiarygodność, a wy nie jesteście wiarygodni. Zapowiadacie budowę 100 obwodnic, a nie radzicie sobie z budową tych, które są w trakcie realizacji. Przypomina o tym dzisiejsza praca, powyborczy poślizg drogowy. Zadam pytania: Co z obwodnicą Częstochowy? Co z południową obwodnicą Piotrkowa Trybunalskiego, S12? Tam jest dopiero decyzja środowiskowa. Co z zachodnią obwodnicą Łodzi, której realizacja już jest opóźniona o 3 lata? Co z południową obwodnicą Warszawy? Co z obwodnicą Kołbieli? Co z obwodnicą Koszalina i Sianowa? Co z obwodnicą Sępólna i Kamienia? Nie jesteście wiarygodni. Dziś, przed chwilą, także uprawiał pan propagandę, bo rozwijacie po prostu program schetynówek. I to dobrze, że rozwijacie program schetynówek (Dzwonek), bo to był bardzo dobry program. (Oklaski)

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Pani Marszałek! Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Panie ministrze, nawiązując do pierwszej części pana wystąpienia, nie będę odbierał prawa tym parlamentarzystom, którzy są posłami tej kadencji i mogą jeszcze teraz zadawać pytania w sprawach bieżących, mają prawo przebywać na sali plenarnej, mogą pytać o sprawy, które ich interesują, ale też interesują społeczności regionów, z których się wywodzą, regionów, w których w VIII kadencji zdobyli mandaty. Dlatego z ogromnym szacunkiem podchodzę do pytania pana posła Cezarego Grabarczyka i pana posła Pawła Suskiego. Postaram się na to pytanie w tej merytorycznej części odpowiedzieć. Nie zapamiętałem wszystkich obwodnic, których przykłady pan przytoczył, tak żepozwoli pan poseł, że do części z nich odniosę się w sposób pisemny.

    Szanowni Państwo! Realizujemy program budowy dróg krajowych. Jest on realizowany w sposób bardzo intensywny. Przypomnę, że zwiększyliśmy limit finansowy na realizację zadań, które zostały zapisane w tym programie. W tej chwili ten limit wnosi 142 mld zł, a gdy przejmowaliśmy władzę blisko 4 lata temu, to było to 107 mld zł. Ta różnica, ta kwota pozwoli na realizację dużo większego zakresu zadań na sieci dróg szybkiego ruchu, ale też na obwodnicach, niż było to przewidziane przez rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście proces inwestycyjny, jeżeli mówimy o budownictwie drogowym, nie jest procesem prostym. To nie jest wypiek chleba, w przypadku którego gdy wychodzi zakalec, to po prostu ten zakalec się odkłada, wkłada się kolejny chleb do pieca i wyrób za pół godziny jest gotowy. Faktycznie musimy się borykać z pewnymi problemami, faktycznie musimy borykać się z pewnymi trudnościami, które nie są zależne ani od ministra infrastruktury, ani od inwestora czy zamawiającego, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale w naszej ocenie i chyba też w ocenie wyborców, bo temat rzekomego niebudowania dróg w Polsce był przez państwa bardzo głośno, bardzo mocno podnoszony... Chyba też w ocenie wyborców, skoro powierzyli nam władzę na kolejne lata, z tym tematem nie jest tak źle...

    (Poseł Cezary Grabarczyk: A Senat?)

    ...i wyniki indywidualne ministra konstytucyjnego czy ministra odpowiedzialnego bezpośrednio za budownictwo drogowe o tym świadczą jak najlepiej.

    Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o program, który został zapowiedziany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, to też się cieszę, że opozycja domaga się jego realizacji w tak krótkim czasie. To oznacza, że trafiliśmy w zapotrzebowanie społeczne. To znaczy, że po raz kolejny będziemy mogli realizować oczekiwania, która formułuje społeczeństwo, i mam nadzieję, że będziemy to robić wspólnie. Mam nadzieję, że zadania, które będą realizowane, są zadaniami, o które zabiegali czy będą zabiegać również parlamentarzyści z innych klubów, bo wiemy, że to są te zadania, na które społeczności danych regionów czekają przez lata. W końcu się doczekają, w końcu dzięki temu nowemu programowi będą realizowane kolejne zadania inwestycyjne i będziemy mogli - nie tylko w ramach programu budowy dróg krajowych z perspektywą do 2025 r., ale też w ramach nowego programu - realizować kolejne zadania inwestycyjne, jeżeli chodzi o budowę obwodnic w naszym kraju.

    W tej chwili przygotowywane są inwestycje, które mogłyby zostać zrealizowane, wraz z potencjalnym harmonogramem realizacji. Tak jak powiedziałem, zapowiedź pana premiera jest bardzo świeża, ale już bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby ten program stworzyć i żeby - tak jak w tej wcześniejszej kadencji - deklaracje, które padają z naszych ust, wypełniać. Trzeba pamiętać, że realizacja inwestycji jest procesem czasochłonnym, natomiast już wiemy, że w tym nowym programie znajdą się zarówno obwodnice, które mają proces przygotowawczy za sobą, jak i te, w przypadku których on się dopiero rozpocznie. Sądzimy czy planujemy, że ten program będzie miał zarysowany horyzont czasowy do końca 2030 r., natomiast na etapie, na którym jesteśmy, nie możemy określić dokładnego ani rzeczowego... Nie możemy wymienić konkretnych inwestycji, które będą w nim zawarte, ani określić finansowego zakresu. Natomiast ogólnym założeniem będzie budowa nowych obejść miejscowości, tam gdzie uzasadniają to ważne czynniki ruchowe, czyli natężenie ruchu w tej chwili na drogach krajowych, ale też czynniki społeczne, czyli te czynniki, które są bezpośrednio związane ze społeczeństwem danego regionu. Tak jak konsekwentnie realizujemy Fundusz Dróg Samorządowych, tak też konsekwentnie w nowej kadencji czy od nowej kadencji (Dzwonek) będziemy realizować program budowy 100 obwodnic.

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paweł Suski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pięknie pan mówi, mam wrażenie, że nawet z pokorą i że zupełnie inaczej traktuje pan te obowiązki, niż traktował je pan jako poseł - który krytykował, kiedy my budowaliśmy. My w 8 lat wybudowaliśmy ponad 50 obwodnic. Wy mówicie o 100 przez dekadę. To wręcz kuriozalne, premier Mateusz Morawiecki przed wyborami mówił o zupełnie innym terminie. Jesteście niewiarygodni, bo wykorzystujecie budowę dróg do celów politycznych. Generalna dyrekcja dróg na stronie internetowej 25 września opublikowała wykaz dróg, prawie 20 inwestycji, które miały być w tym roku upowszechnione, przedstawione do wykorzystania przez kierowców. Nic z tego nie wyjdzie, bo już dzień po wyborach powypowiadaliście umowy, m.in. umowę na budowę obwodnicy Wałcza, mojego miasta (Oklaski), gdzie całą godzinę stoimy w korkach (Dzwonek) i mamy z tym wielki problem. 4 lata budujecie obwodnicę Wałcza. Jednej nie możecie skończyć, a chcecie budować 100. (Oklaski)

    (Poseł Lidia Burzyńska: Panie pośle, spokojnie.)

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niestety nie miałem tego szczęścia i nie mogłem jako parlamentarzysta, jako poseł krytykować rządu Platformy Obywatelskiej, który był formułowany między 2007 r. a 2015 r., ale faktycznie bym tak robił.

    (Poseł Paweł Suski: Proszę to powiedzieć mieszkańcom Wałcza.)

    Jeżeli zapowiadaliście połączenie Polski i Ukrainy autostradą A4 do mistrzostw Europy w 2012 r., a nie stało się to nawet do mistrzostw Europy we Francji w 2016 r., to faktycznie, drodzy panowie, mielibyśmy co krytykować.

    (Poseł Paweł Suski: 3 tys. km dróg szybkiego ruchu i autostrad.)

    Cieszę się z tego pytania, panie pośle, które dotyczy Wałcza, bo chyba pan się ze mną zgodzi, że firma, która realizuje to zadanie, nawet nie pozorując prac, tylko w ogóle ich nie robiąc, jednak musi pożegnać się z kontraktem. Panie pośle, konkretne dane.

    (Poseł Paweł Suski: To dlaczego oszukujecie wyborców, że oddacie do końca roku? Przecież to jest niemożliwe.)

    Konkretne dane. Faktyczne zaawansowanie realizacji odcinka obwodnicy Wałcza. Styczeń tego roku - 81,7, luty - 82, marzec - 83, kwiecień - 83,9, maj - 83,9, czerwiec - 84, lipiec - miesiące najlepsze do pracy - znowu 84, sierpień - 84, wrzesień - 85,4. Działaliśmy na podstawie prawa, wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do tego, żeby realizował umowę, którą podpisał, żeby realizował zadanie, do którego się zobowiązał. Natomiast te wartości, które teraz przytoczyłem, zmusiły nas do takiego, a nie innego postępowania właśnie po to, żeby to zadanie zrealizować.

    (Poseł Paweł Suski: Termin był do końca maja.)

    Wiemy, że jest potrzebne, wiemy, że jest pilne, znamy sytuację drogową w Wałczu, i dlatego zamawiający postąpił, jak postąpił, bo chcemy to zadanie jak najszybciej zrealizować. I zrobimy wszystko, żeby wznowić proces inwestycyjny na tym odcinku. I zrobimy wszystko, aby 15%, którego w tej chwili brakuje, zostało dokończone.

    Wracam jeszcze... Pan poseł, pan minister Grabarczyk pytał o obwodnicę Częstochowy. Doskonale państwo wiecie, że tam prace zostały wznowione, że firma, która kontynuuje kontrakt podpisany chyba jeszcze za waszych czasów z Włochami, zobowiązała się do tego, aby droga A1 na tym odcinku była przejezdna do końca 2019 r. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały - a wszyscy wiemy, że to też jest bardzo ważny czynnik - to dotrzymamy i tej obietnicy, i tego zobowiązania. I jeszcze pod koniec tego roku A1 jako obwodnica Częstochowy będzie udostępniona kierowcom do ruchu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.