Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
382 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących m.in. postępowania w przypadku wystąpienia straty w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, uregulowanie zasad współpracy podmiotów leczniczych z Policją i uproszczenie wykonywania działalności leczniczej. Zmian jest więcej, moi poprzednicy mówili o nich, więc ograniczę się do kilku punktów, na które zwróciłam szczególną uwagę.

    Duże kontrowersje budzi zawsze rozliczenie kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek leczniczych, m.in. ze względu na małą skuteczność dotychczasowych procedur w przypadku wystąpienia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ustawa proponuje wydłużenie do 9 miesięcy okresu, w którym strata ma być pokryta. Taki okres umożliwi zabezpieczenie środków na pokrycie strat w budżetach podmiotów tworzących publiczne zakłady. Uważam, że taka zmiana doprowadzi do bardziej racjonalnego zarządzania finansami.

    W kwestii kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą zmiany w ustawie mają przede wszystkim na celu doprecyzowanie i uporządkowanie dotychczasowych uregulowań prawnych, co jest niezbędne i od dawna oczekiwane.

    Projektodawcy zaproponowali w procedowanej ustawie dodatkowy przepis nakładający na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek współdziałania z Policją w przypadku poszukiwania osoby zaginionej. W zgodzie z nowelizacją podmioty lecznicze miałyby obowiązek powiadomić Policję o przyjęciu do szpitala określonych grup pacjentów, a także udzielić Policji wszelkiej pomocy w zakresie wykonywanych czynności, w tym poszukiwania osób zaginionych. Taki zapis w projekcie wydaje się zasadny, szczególnie że może pomóc rodzinie i najbliższym w odnalezieniu i identyfikacji osoby zaginionej.

    W nowelizacji zaproponowano, aby konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą przeprowadzał kierownik podmiotu, podobnie jak w odniesieniu do konkursów na inne stanowiska - ordynatora, naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej - a nie, jak obecnie, podmiot tworzący. Propozycja, jak słusznie dowodzą twórcy projektu ustawy, upraszcza postępowanie konkursowe.

    W projekcie ustawy wprowadzono dość szczegółowe zmiany mające na celu ułatwienie wykonywania działalności leczniczej. Do najważniejszych zmian mogę z pewnością zaliczyć uproszczenie procedury rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mam nadzieję, że doprowadzi to do zmniejszenia szarej strefy występującej m.in. w lecznictwie uzależnień, gdzie w skali kraju funkcjonuje co najmniej kilkaset przedsiębiorstw czy zakładów niezarejestrowanych w prowadzonych przez wojewodów rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przez co nie podlegają żadnej kontroli. Dlatego gorąco popieramy zmiany w tym zakresie.

    Przedstawiony projekt ustawy o działalności leczniczej wymaga doprecyzowania, co będzie możliwe podczas pracy w komisji. Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie nad projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.